Què fem

Els nostres principals serveis, que prestem com a especialistes, són els següents:

 • Assegurar el bon funcionament de la Comunitat de Propietaris.
 • Confecció del pressupost econòmic anual de la Comunitat, i la seva distribució en capítols, analitzant la situació real de la finca.
 • Confecció dels rebuts de la Comunitat per cada propietari.
 • Realitzar tots els cobros i pagos per compte de la Comunitat, confeccionant el corresponent Estat de Comptes / Liquidació, per ser sotmés
 • a l’aprovació de la Junta.
 • Confecció de les convocatòries de Juntes Generals Ordinaries i Extraordinàries, assistència a les mateixes, redacció de les Actes, i enviament per escrit a cada propietari dels acords adoptats en les reunions celebrades, seguiment i execuxió de dits acords.
 • Control rigorós de la morositat, efectuant un seguiment particularitzat de cada cas.
 • Correspondència i circulars informatives.
 • Comunicació constant amb el President actual de la Comunitat de Propietaris.
 • Realització de les pertinents gestions laborals necessàries, en les Comunitats de Propietaris que tinguin contractat personal assalariat.
 • Relacions amb totes les empreses i industrials, a elecció de la Comunitat, encarregades del manteniment dels serveis i suministres de l’immoble.
 • Gestió d’avaries, sol.licitant sempre l’autorització del President o responsable.
 • Tramitació i seguiment dels sinistres i avaries que sorgeixin en elements comuns de l’edifici, així com les gestions pertinents amb la Companyia Asseguradora corresponent, fins a obtenir el cobro de la indemnització.
 • Realització de tota classe de gestions i tràmits necessàris per a la bona marxa de la Comunitat.

També oferim assegurances de comunitats i de la llar. Conegui més sobre els nostres principals serveis, estem a la localitat de Barcelona.

Truqui'ns ara mateix a: 933 033 849

© 2022 FINCAS PECEÑO CASADO S.L. Tots els drets reservats
Produït per BeeDIGITAL